Последни събития и новини

Във връзка с извънредната епидемична обстановка детска градина „Слънце“ в село Искрец спазва всички изисквания и предписания на МЗ като осъществява качествен здравен филтър и се грижи за безопасното и здравословно пребиваване на децата, посещаващи образователната институция.