ЕТИЧЕН КОДЕКС НА  РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА – изтегли

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ДЕН – изтегли

ПРАВИЛА за работа на детската градина през учебната 2021 – 2022 година в условията на COVID – 19 – изтегли

ПРОГРАМНА СИСТЕМА – изтегли

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД – изтегли

ПЛАН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА – изтегли